6Sž/21/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.01.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Slovak Telekom a.s. Bratislava
c/a
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR Bratislava