6Sž/21/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.05.2012 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Ing. Jaromír Šutor
c/a
Slovenská informačná služba
neverejné pojednávanie