6Sž/19/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.11.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Juraj Rojko
c/a
Výbor Národnej rady SR Bratislava