6Sž/19/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 14.12.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu:


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu