6Sž/16/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.09.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
MAC TV s.r.o. BA
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu