6Sž/16/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.09.2012 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Prípravný orgán pre registráciu Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska, Dom viery, Poprad
c/a
Ministerstvo kultúry SR