6Sž/15/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.06.2014 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.
c/a
Úrad pre reg. el. kom. a poštových služieb
termín zrušený