6Sž/14/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.05.2012 11:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu
preskúmanie rozhodnutia č. RP/17/2011