6Sž/13/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.04.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu