6Sž/13/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.02.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová

Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.

c/a

Telekomunikačný úrad SR