6Sž/12/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.11.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
MAC TV s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava