6Sž/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.09.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová

Členovia senátu:


Účastníci:
C.E.N., spol. s r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu