6Svzn/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr.Alena Adamcová
JUDr.Jozef Hargaš


Účastníci:
Krajská prokuratúra Bratislava
c/a
Hlavné mesto SR Bratislava