6Cdo/271/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.08.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Peter Hronec a spol.
c/a
Karol Rajman a spol.