6Cdo/240/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Ivan Machyniak


Účastníci:
Miroslav Mrúz
c/a
Alžbeta Vargová