10Sžo/17/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Magdaléna Knapová
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky