6Sžo/82/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2017 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
BEST LINE s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Bratislava
zrušené