1So/95/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Ján Gerega c/a Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava