3 To 8/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľuboš Ferus, Mgr. Milan Kožík
§ 296 Tr. zák.
ZRUŠENÉ