3 Tdo 4/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.04.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Miroslav Bendík, pre § 222 ods. 1, 4 Tr.zák.