8Sžo/4/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Tatra Real Trade, a.s., Bratislava
c/a
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky