5 Ds 6/2016

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 28.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P. P.