1Sžf/106/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
GRIN s. r. o., Banská Bystrica c/a Finančné riaditeľstvo SR