1Sžak/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.03.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Sunil Sharma c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad