2Obo/38/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.03.2017 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová,
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
PRIATEĽSTVO, a.s., Bratislava
c/a
HYDREX, s.r.o., Hriňová
o zaplatenie 32 544,25 eur s príslušenstvom