6 Urto 8/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Patrik Goroľ, návrh MS SR na uznanie cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii
ZRUŠENÉ