6 Urto 3/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.05.2016 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
František Velecký pre § 196 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. Českej republiky