6 Urto 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.04.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Peter Urbanec pre § 127, § 128, § 105 ods. 1 Trestného zákonníka Rakúskej republiky