6 Tost 45/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.12.2012 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.Č.,§ 329 ods. 1 Tr.zák.