6 Tost 42/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.11.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Pavol Mackovčák a spol., § 277 ods. 1 druhá alinea, ods. 2 písm. a/, ods. 4 Tr.zák. a iné