6 Tost 18/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.05.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
H.F.A., § 270 ods. 2,ods. 4 písm. b/ Tr. zák.