6 To 9/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.10.2016 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Marek Mihalčin a spol. pre § 336 ods. 1 Tr. zák.