6 To 9/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Karol Strásky a spol., § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné
zrušené