6 To 9/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.02.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.G., § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák.