6 To 8/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.09.2014 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D.H., § 9 ods. 2, § 219 ods. 1 Tr. zák.