6 To 7/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.05.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. arch. Danica Flimelová pre § 329 ods. 2 Tr. zák.
ZRUŠENÝ