6 To 6/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.12.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. K. a spol., § 329 ods. 1 Tr. zák. a iné
zrušené