6 To 6/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.11.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.B. a spol., § 296 Tr. zák. a iné