6 To 5/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.05.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Milan Dokupil pre § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.