6 To 5/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.12.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Zdenko Pápay, § 329 ods. 1, ods. 3 Tr. zák.