6 To 4/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.03.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D.R., § 144 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Tr. zák. a iné