6 To 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. B. a spol., § 296 Tr. zák. a iné