6 To 3/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.01.2017 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
PhDr. Vladimír Šalitroš a spol. pre § 266 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.