6 To 3/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Bc. M.M., § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné
Zrušené