6 To 2/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M.K., § 329 ods. 1 Tr. zák.