6 To 2/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.07.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. D. S. a spol., § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné
Zrušené