6 To 17/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.03.2016 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Marek Šárközy pre § 296 Tr. zák. a iné