6 To 16/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.08.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Marek Lukáč a spol. pre § 333/1,2b Tr. zák.