6 To 13/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 05.10.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Marek Sýkora a spol. pre § 8 ods. 1, § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.