6 To 13/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.03.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
T.P., § 144 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. d/, § 13 ods. 1 Tr. zák. a iné
Zrušené